Benvinguts al nou web del SAL
Presentam el nou lloc web del Servei d'Assessorament Lingüístic del CIM, on podreu trobar continguts relacionats amb l'ús i el foment de la llengua catalana en l'àmbit de l'illa de Menorca.
Cambiar idioma al castella Cambiar idioma al catala Menu
"La Comissió ha emès informe favorable del projecte (i no: ha informat favorablement)."

Emetre informe (i no: informar + CD)

En llenguatge juridicoadministratiu el verb informar només té el sentit de:
— (intr.) ’Parlar davant el tribunal els fiscals i els advocats en compliment de llur càrrec.’
— (tr.) ‘Posar algú al corrent d’alguna cosa, donar-li informació’.

Per tant, no és correcte emprar aquest verb en el sentit de ‘un organisme, etc., prendre una decisió en sentit favorable o desfavorable’, per al qual cas hem d’emprar la perífrasi “emetre informe”. Per ex.:

La Comissió ha emès informe favorable del projecte (i no: ha informat favorablement).

De la mateixa manera, convé recordar que el verb dictaminar és intransitiu, la qual cosa vol dir que habitualment anirà complementat per un sintagma encapçalat per la preposició sobre. Per exemple:

La Comissió ha dictaminat favorablement sobre el projecte (i no: ha dictaminat favorablement el projecte).


 
 
© Servei d’Assessorament Lingüístic - Departament de Presidència
Consell Insular de Menorca