Benvinguts al nou web del SAL
Presentam el nou lloc web del Servei d'Assessorament Lingüístic del CIM, on podreu trobar continguts relacionats amb l'ús i el foment de la llengua catalana en l'àmbit de l'illa de Menorca.
Cambiar idioma al castella Cambiar idioma al catala Menu
Els títols de documents oficials s'escriuen en minúscula, llevat de la inicial absoluta del mot que designa el tipus de document i dels noms propis que formen part del títol.

Majúscules i minúscules IV. Els documents

Els substantius i adjectius que componen el títol d'un document oficial s'escriuen en minúscula, llevat de la inicial absoluta del mot que designa el tipus de document i dels noms propis que formen part del títol. De la mateixa manera es fa quan es tracta de denominacions de tramitacions que corresponen al títol d'un document oficial. Tot seguit en teniu uns quants exemples:

la Llei de bases de règim local…

la Llei del Consell Econòmic i Social

el Projecte de llei d'ordenació...

l'Avantprojecte de llei...

el Decret 15/2000, de 4 de febrer, de modificació del Decret 18/1999, de 12 de març, pel qual s’incrementa...

la Resolució del director general ...

el Pla general d’ordenació urbana

les Normes subsidiàries del planejament

Per contra, les designacions genèriques de tipus de documents i tipus de tramitacions s'escriuen en minúscula en tots els casos:

els projectes de llei

les lleis del Parlament

això s'ha de regular per decret


 
 
© Servei d’Assessorament Lingüístic - Departament de Presidència
Consell Insular de Menorca