Benvinguts al nou web del SAL
Presentam el nou lloc web del Servei d'Assessorament Lingüístic del CIM, on podreu trobar continguts relacionats amb l'ús i el foment de la llengua catalana en l'àmbit de l'illa de Menorca.
Cambiar idioma al castella Cambiar idioma al catala Menu

Ajuts del CIM per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2021

El BOIB núm. 41 de 25 de març de 2021 publica la convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2021.

Aquesta convocatòria d’ajuts té com a objectiu promoure la producció de llibres, música i vídeos en català i fomentar el procés de normalització lingüística dels sectors socioeconòmics i en els àmbits associatiu i esportiu de Menorca.

La convocatòria preveu quatre línies d’ajut i les partides pressupostàries següents:

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana: 15.000 €
Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa: 10.000 €
Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu: 5.000 €
Línia 4. Foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu: 10.000 €

Els imports màxims que es poden subvencionar són:

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana: 1.500 € (import màxim per sol·licitud)
Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa: 1.000 € (import màxim per beneficiari)
Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu: 1.000 € (import màxim per beneficiari)
Línia 4. Foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu: 3.000 € (import màxim per sol·licitud)

Les activitats subvencionades s’han d’haver duit a terme en el període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2021 i poden ser:

Línia 1: llibres, CD, DVD i altres publicacions en català editats a l’illa de Menorca, d’autor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca.

Línia 2: retolació exterior i interior d’establiments, etiquetatge de productes, elaboració i edició de material imprès durador (bosses, cartes de restaurant, targetes...), disseny de pàgines web en català, etc., que realitzin les empreses de Menorca.

Línia 3: retolació exterior i interior, edició de material imprès durador (carnets, diplomes, fullets divulgatius, bosses i roba esportiva), disseny de pàgines web en català, etc., d’entitats esportives.

Línia 4: actuacions de dinamització lingüística que les entitats i associacions menorquines duguin a terme, així com plans interns de normalització lingüística.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 30-06-2021.

Accediu a més informació i al tràmit aquí: http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100134&IDDEPARTAMENT=52 
 
© Servei d’Assessorament Lingüístic - Departament de Presidència
Consell Insular de Menorca