Benvinguts al nou web del SAL
Presentam el nou lloc web del Servei d'Assessorament Lingüístic del CIM, on podreu trobar continguts relacionats amb l'ús i el foment de la llengua catalana en l'àmbit de l'illa de Menorca.
Cambiar idioma al castella Cambiar idioma al catala Menu

Ajuts

 

Ajuts del CIM per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2021

El BOIB núm. 41 de 25 de març de 2021 publica la convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2021.

Aquesta convocatòria d’ajuts té com a objectiu promoure la producció de llibres, música i vídeos en català i fomentar el procés de normalització lingüística dels sectors socioeconòmics i en els àmbits associatiu i esportiu de Menorca.

La convocatòria preveu quatre línies d’ajut i les partides pressupostàries següents:

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana: 15.000 €
Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa: 10.000 €
Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu: 5.000 €
Línia 4. Foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu: 10.000 €

Els imports màxims que es poden subvencionar són:

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana: 1.500 € (import màxim per sol·licitud)
Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa: 1.000 € (import màxim per beneficiari)
Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu: 1.000 € (import màxim per beneficiari)
Línia 4. Foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu: 3.000 € (import màxim per sol·licitud)

Les activitats subvencionades s’han d’haver duit a terme en el període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2021 i poden ser:

Línia 1: llibres, CD, DVD i altres publicacions en català editats a l’illa de Menorca, d’autor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca.

Línia 2: retolació exterior i interior d’establiments, etiquetatge de productes, elaboració i edició de material imprès durador (bosses, cartes de restaurant, targetes...), disseny de pàgines web en català, etc., que realitzin les empreses de Menorca.

Línia 3: retolació exterior i interior, edició de material imprès durador (carnets, diplomes, fullets divulgatius, bosses i roba esportiva), disseny de pàgines web en català, etc., d’entitats esportives.

Línia 4: actuacions de dinamització lingüística que les entitats i associacions menorquines duguin a terme, així com plans interns de normalització lingüística.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 30-06-2021.

Accediu a més informació i al tràmit aquí: http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100134&IDDEPARTAMENT=52


Ajuts del CIM per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2020El BOIB núm. 103 de 06.06.2020 publica la convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2020.

Aquesta convocatòria d’ajuts té com a objectiu promoure la producció de llibres, música i vídeos en català i fomentar el procés de normalització lingüística dels sectors socioeconòmics i en els àmbits associatiu i esportiu de Menorca.

La convocatòria preveu quatre línies d’ajut i les partides pressupostàries següents:

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana: 15.000 €
Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa: 10.000 €
Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu: 5.000 €
Línia 4. Foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu: 10.000 €

El màxim que es pot subvencionar per sol·licitud és de 1.500 € per a la línia 1, de 1.000 € per a les línies 2 i 3 i de 3.000 € per a la línia 4.

Les activitats subvencionades s’han d’haver duit a terme en el període comprès entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020 i poden ser:

Línia 1: llibres, CD, DVD i altres publicacions en català editats a l’illa de Menorca, d’autor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca.

Línia 2: retolació exterior i interior d’establiments, etiquetatge de productes, elaboració i edició de material imprès durador (bosses, cartes de restaurant, targetes...), disseny de pàgines web en català, etc., que realitzin les empreses de Menorca.

Línia 3: retolació exterior i interior, edició de material imprès durador (carnets, diplomes, fullets divulgatius, bosses i roba esportiva), disseny de pàgines web en català, etc., d’entitats esportives.

Línia 4: actuacions de dinamització lingüística que les entitats i associacions menorquines duguin a terme, així com plans interns de normalització lingüística.

El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquesta convocatòria d’ajuts és fins al 22.08.2020.

Accediu a més informació i al tràmit aquí: http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100134

 


Convocatòria d'ajuts del Consell per al foment de l'ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l'edició en llengua catalana 2019

El BOIB núm. 44 de 6 d’abril publica la convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2019.

A través d’aquests ajuts el CIM vol promoure l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat menorquina, així com implicar la societat en les polítiques de dinamització lingüística. L’any passat, per primera vegada, el Departament de Cultura i Educació va ajuntar tots els seus ajuts de normalització lingüística en una sola convocatòria, a fi de simplificar el tràmit als ciutadans i reduir la burocràcia a l’Administració. Enguany, a més, coincidint amb l’aprovació l’any passat del Pla de Dinamització Lingüística de Menorca, aquesta convocatòria inclou una nova línia d’ajuts de foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu, amb l’objectiu de fomentar les activitats de dinamització de la llengua catalana en diferents àmbits de la societat.

Així, la convocatòria d’enguany destina 40.000 euros a quatre línies de subvencions, amb l’objectiu de promoure la producció de llibres, música i vídeos en català (línia 1), de fomentar la presència de la llengua catalana a l’empresa (línia 2) i en l’esport (línia 3) i de donar suport a activitats de dinamització lingüística promogudes per entitats de Menorca (línia 4):

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana: 15.000 €
Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa: 10.000 €
Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu: 5.000 €
Línia 4. Foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu: 10.000 €

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 30 de juny de 2019 i s’hi poden acollir activitats realitzades entre l’1 de novembre de 2018 i el 31 d’octubre de 2019.

Més informació i accés al tràmit aquí.


Ajuts del CIM per al foment de l’ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2018

El Departament de Cultura ha volgut unificar els ajuts en matèria de normalització lingüística del Consell Insular de Menorca en una sola convocatòria. Per açò enguany, per primera vegada, s'han convocat els ajuts per al foment de l’ús del català amb tres línies de subvencions: suport a l'edició, sector empresarial i clubs esportius.

Full explicatiu dels ajuts

Pòster

Més informació i tota la documentació necessària per fer el tràmit al web del CIM: 
http://cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100134
 

Convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó, Alaior, Ferreries, Sant Lluís i es Migjorn Gran per al foment de l’ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca per al 2017


Aquesta convocatòria va destinada a actuacions realitzades entre l’1 de novembre de 2016 i el 30 d’octubre de 2017. Actuacions que se subvencionen:

a) Retolació exterior i interior dels establiments turístics, comercials i industrials.
b) Retolació exterior i interior dels clubs esportius.
c) Etiquetatge de productes.
d) Elaboració i edició de material imprès durador: factures, paper de carta, sobres, carnets, albarans, catàlegs, manuals d’instruccions, bosses, cartes de restaurant, targetes i fullets divulgatius.
e) Disseny de pàgines web en català.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 15 de setembre de 2017.

En aquest enllaç podreu fer el tràmit. També hi trobareu l'explicació i els douments relacionats.

Aquí us podeu descarregar els fulls informatius:

Full informatiu general
Full informatiu clubs esportius

Convocatòria d'ajuts a l'edició en català


El BOIB núm. 31 de 14 de març de 2017 publica la convocatòria d'ajudes de minimis de suport del Consell Insular de Menorca a l'edició en llengua catalana per a l'any 2017.

L'objecte d'aquests ajuts és donar suport a l’edició de llibres, música i vídeos en llengua catalana produïts a Menorca, d’autor, editor o productor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca.

S'hi poden acollir obres publicades entre l’1 de novembre de 2016 i el 30 d’octubre de 2017.
El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 14 de juny.
Tota la informació i la documentació necessària per presentar-se a aquesta convocatòria és aquí.
 

Convocatòria d’ajuts de minimis del CIM per al foment de l’ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca per al 2016


El Consell recupera els ajuts a l'edició íntegrament en català

El Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 14 de 28 de gener de 2016 ha publicat la convocatòria d’ajudes de minimis de suport genèric del Consell Insular de Menorca a l'edició en llengua catalana per a l’any 2016.

Aquesta convocatòria va destinada a obres publicades durant el període comprès entre el 16 de novembre de 2015 i el 30 d’octubre de 2016.

El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquesta convocatòria d’ajuts ja està obert i acaba el 30 de setembre de 2016. S’hi poden presentar els llibres en català editats a l’illa de Menorca, d’autor resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca.

La principal novetat de la convocatòria d’enguany és que estableix una fórmula oberta a fi que els sol·licitants vegin resoltes les seves sol·licituds a mesura que les vagin presentant al Consell. D’aquesta manera, els editors coneixeran l’ajut de què podran disposar amb anticipació, fet que els permetrà dur a terme els seus projectes amb més seguretat.

Les bases i tota la documentació necessària per acollir-se a aquests ajuts de minimis es poden recollir al Servei d’Atenció Ciutadana del Consell o en el web www.cime.es.
 


El Departament de Cultura del Consell convoca una línia d'ajuts a l'edició de llibres

El BOIB núm. 37 de 17 de març de 2015 publica la convocatòria d'ajudes de minimis de suport genèric del Consell Insular de Menorca a l'edició en llengua catalana i castellana per a l'any 2015.

Es poden presentar a aquests ajuts els llibres editats en català i castellà a l'illa de Menorca durant el 2015.

Poden ser beneficiaris d'aquest suport genèric a l'edició les empreses editorials, associacions i altres entitats amb seu social a Menorca, així com els particulars residents a l'illa.

El termini per presentar les sol·licituds és fins al 30 de juny i la justificació de la realització de l'activitat es pot presentar fins al 15 de novembre.
 Convocatòria d’ajuts per foment de l’ús del català en els comerços, establiments turístics i clubs esportius de l’illa 2011

El Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut del Consell Insular de Menorca ha convocat, de manera conjunta amb els ajuntaments de l’illa, els ajuts per foment de l’ús del català en els comerços, establiments turístics i clubs esportius de l’illa per al 2011.

Poden optar a aquests ajuts les empreses menorquines i els clubs esportius de l’illa que vulguin introduir el català en les seves relacions comercials o esportives i es proposin actuacions com ara retolació, etiquetatge, edició de material imprès i creació de pàgines web en llengua catalana.

Les sol·licituds i les bases per presentar-se a aquesta convocatòria, aprovada pel Consell Executiu del CIM en la sessió de dia 16 de maig de 2011 es poden trobar a www.cime.es, a l’apartat de Gestions i tràmits.

El termini per presentar les sol·licituds per optar a aquests ajuts acaba dia 2 d’agost de 2011.

Convocatòria d’ajuts per foment de l’ús del català en els comerços, establiments turístics i clubs esportius de l’illa 2011.


Convocatòria d’ajuts a les revistes locals de Menorca en llengua catalana 2011

El Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut del Consell Insular de Menorca ha convocat els ajuts a les revistes locals de Menorca en llengua catalana per al 2011.

Les sol·licituds i les bases per presentar-se a aquesta convocatòria, aprovada pel Consell Executiu del CIM en la sessió de dia 14 de març i publicada en el BOIB núm. 53 de 09-04-2011, es poden trobar a www.cime.es, a l’apartat de Gestions i tràmits.

El termini per presentar les sol·licituds per optar a aquests ajuts acaba dia 9 de maig de 2011.


Primera convocatòria del suport genèric a l’edició en llengua catalana de l’any 2011

El Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut del Consell Insular de Menorca ha tret la primera convocatòria d’ajuts en concepte de suport genèric a l’edició en llengua catalana corresponent al 2011.

Poden optar a aquests ajuts les empreses editorials menorquines, associacions i particulars residents a l’illa que vulguin editar obres, CD o DVD en llengua catalana dins el primer semestre de l’any 2011.

El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquesta primera convocatòria d’enguany acaba el 7 de maig.

Les sol·licituds i les bases per presentar-se a aquesta primera convocatòria del suport genèric, aprovada pel Consell Executiu del CIM en la sessió de dia 14 de març i publicada en el BOIB núm. 52 de 07-04-2011, es poden trobar a www.cime.es, a l’apartat de Gestions i tràmits.


 
 
© Servei d’Assessorament Lingüístic - Departament de Presidència
Consell Insular de Menorca