Benvinguts al nou web del SAL
Presentam el nou lloc web del Servei d'Assessorament Lingüístic del CIM, on podreu trobar continguts relacionats amb l'ús i el foment de la llengua catalana en l'àmbit de l'illa de Menorca.
Cambiar idioma al castella Cambiar idioma al catala Menu

Píndoles de llengua

 
L'article dels topònims ha d’anar en minúscula i es comporta com qualsevol altre article a l’efecte de contracció amb preposicions i d’apostrofació.
A Menorca s’han incrementat les reserves en la modalitat d’hotel apartament (i no: d’apartotel).
Per fer referència a la zona, carrer, etc., reservat als vianants, en què no és permesa la circulació lliure de vehicles, hem d'emprar l'expressió "de vianants".
Maó, 11 de novembre de 2004 (i no: Maó, a 11 de novembre de 2004.)
Els títols de documents oficials s'escriuen en minúscula, llevat de la inicial absoluta del mot que designa el tipus de document i dels noms propis que formen part del títol.
Els tractaments honorífics o protocol·laris van en majúscula.
Els noms oficials dels departaments i institucions van en majúscula.
Els càrrecs s'escriuen en minúscula.
Per expressar l’acció de completar un document amb dades diverses podem utilitzar els verbs emplenar, formalitzar o omplir.
Nol podem utilitzar el verb contemplar en el sentit que una llei inclou o preveu determinats aspectes, i són precisament aquests dos darrers verbs, al costat d’altres com recollir, etc. els que cal emprar per expressar aquest sentit.
Aquest títol atorgat a la nostra illa s'ha d'escriure sense l'article femení abans del substantiu biosfera i en minúscules.
"La Comissió ha emès informe favorable del projecte (i no: ha informat favorablement)."
La sigla per designar el Consell Insular de Menorca és CIM, i no CIME.
"La major part dels grups polítics han anunciat que donaran suport a (i no: recolzaran ni *apoiaran) la proposta del Govern."
 
 
© Servei d’Assessorament Lingüístic - Departament de Presidència
Consell Insular de Menorca